+382 20 634 614
Save Kovačevića br. 42, Podgorica
Pratite nas:

Vizija

Vizija preduzeća OMNIOIL d.o.o. je, da kontinualnim unapređenjem svojih radnih procesa i neprekidnim podizanjem nivoa kompetentnosti svojih zaposlenih postane jedno od značajnih preduzeća u oblasti prodaje auto djelova za sve vrste putničkih vozila,prodaje auto guma,prodaje ulja i maziva,
zastupništva rezervnih djelova za Land Rover,zastupnicštva „Petrol ofisi“za ulja i maziva,prodaju rezervnih djelova za „Zastavu“ i „Jugo“i
uvoz fl filtera za putnička motorna vozila

Misija

Misija preduzeća OMNIOIL d.o.o.je da svoje korisnike (kupce) obezbijedi sa proizvodima i uslugama koji zadovoljavaju njihove iskazane i neiskazane ( u principu podrazumijevane ) potrebe. Zahtjevi će se ispunjavati ujednačenim kvalitetom proizvoda i usluga, zadovoljavajućeg nivoa, koji će biti rezutat stabilnosti i sposobnosti radnih procesa preduzeća.

Politika kvaliteta

Uspostavljanjem, i doslednim sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom koji ispunjava zahtjeve standarda ISO 9001:2015, preduzeće OMNIOIL d.o.o.
obezbeđuje proizvode i usluge sa kontrolisanim i ujednačenim kvalitetom koji ispunjava očekivanja svojih kupaca i korisnika. Ovo osigurava stvaranje sistemskih pretpostavki za integrisanje kvaliteta u svim sferama poslovanja, pa prerasta u novu poslovnu i životnu filozofiju.
Preduslove svoje uspješnosti preduzeće OMNIOIL d.o.o. nalazi u jasno postavljenim poslovnim ciljevima,uslugama visoke pouzdanosti, procesno zasnovanoj organizaciji; okrenutoj ka ispunjavanju zahtjeva korisnika i kompetentnom rukovodstvu.
Proizvodi i usluge se realizuju uz poštovanje svih tehničkih normativa i obezbijeđen nadzor stručnog kadra.
Zahvaljujući jasnoj i dugoročno orijentisanoj kadrovskoj politici, podsticanju kreativnosti, inovativnosti i bezrezervnom povjerenju, formiran je kolektiv koji je sposoban da odgovori svim izazovima sadašnjosti i budućnosti, a čiji je imidž i dalje ostao timski rad i prijateljska atmosfera. Svakodnevna obaveza svakog zaposlenog je povećanje produktivnosti i postizanje i unapređenje zadatog kvaliteta. Potpuno uključivanje zaposlenih je ključ našeg uspjeha.

U Podgorici, Juna 2018 god.